Arbeiten/Matthias Kaiser Ceramic, seit 2008/kohiki four legged vase