Arbeiten/Matthias Kaiser Ceramic, seit 2008/platinum ashtray